מדיניות פרטיות ותקנון אתר

תנאי שימוש

חברת א.ב. מבריק בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "נותן השירותים" לצורך הנוחות תיקרא חברה) מספקת אתר תדמית אודות פעילות החברה בכתובת https://abmavrik.co.il לשם מתן מידע ראשוני בלבד בין היתר באמצעות מידע ודיווחים הקשורים לפעילות החברה בייבוא ושיווק מערכות לתחבורה ותעשייה. הכל על גביי רשת האינטרנט לרבות בצורה של קבצים, מלל, וידיאו, דיאגרמות, אינפוגרפיקות, תמונות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת" ו/או "האפליקציה"). טרם הרשמה ו/או ו/או השארת פרטים ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתקרא את תנאי שימוש אלה.
הקדמה
כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.
החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות

השימוש באתר
1. הסכמה לתנאי השימוש
1.1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

2. פעילות האתר
2.1. האתר מציע מידע ראשוני בלבד אודות פעילות ומוצרי החברה. לרבות באמצעות מסמכים, טקסטים, לינקים, תמונות ועוד (להלן: "המידע" ו/או "המסמכים").
3. פעולות המותרות, שימוש לרעה באתר ומגבלות המערכת
3.1. הגישה למידע ייעשה רק לשם המטרה המקורית של האתר. אסור להעתיק, להפיץ, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ללא רישיון שימוש את המידע שבאתר. וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה או על ידי ממשק החברה.
3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים.
3.3. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
3.4. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש לרעה באתר לרבות פעילות אתר שאינה חוקית לרבות הפרת זכויות ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים כגון הפרת זכויות יוצרים, משלוח ספאם שלא לפי הדין, כל תוכן שאסור להפצה לפי הדין הישראלי, עבירות מחשב למיניהן- וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ועוד. תוכן אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או ציבור מסוים ו/או לעודד, לשדל, להמריץ ולפעול בניגוד לחוק המעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע, תוכן פוגעני, פוגע בפרטיותו של אדם או במוניטין ו/או להטיל אחריות על האתר וכדומה. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. לחברה יש שיקול דעת, בהתאם למדיניותה, לקבוע מעת לעת מה יהווה שימוש לרעה.

4. טיב השירות
4.1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים את האתר as-is להצגת מידע ומסמכים לנוחיותם ולשימושם. המידע הוא ראשוני בלבד ואינו מחייב. ייתכנו שינויים מהמוצרים המופיעים באתר לבין הדגם הסופי בפועל שבחברה.
4.2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
4.3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או לוקחת אחריות ו/או קשורה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש בשירותי האתר לרבות העלאת תכניו לרשת האינטרנט. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
5. תוכן האתר
5.1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר הן כאשר גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים או המשתמשים הזינו את התוכן. אין להסתמך על התוכן באתר. לא יישמעו טענות לנזק ו/או הסתמכות על התוכן וזמינותו.
5.2. החברה מציג את הנתונים כפי שהם מתוארים על ידי היצרנים. החברה עוסקת בייבוא. כל טעות או פער בין הכתוב באתר לבין המוצר באחריות היצרן.
5.3. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לבחון את טיב התוכן באתר טרם נקיטת פעולה כלשהי. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
5.4. ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי עלולים פרטיכם ופנייתכם לעבור לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.

6. הגבלת אחריות
6.1. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
6.2. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.

7. יצירת קשר
7.1. מייל office@abmavrik.co.il
7.2. החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

8. פרטיות
8.1. המשתמש מסכים כי בעת השארת הפרטים באתר תאחסן החברה את המידע בשרתי החברה ותשמש ליצירת קשר טלפוני ו/או מייל – הכולל חומר פרסומי.
8.2. שרתי החברה מסופקים על ידי צד שלישי – המידע שנצבר מאובטח על פי מדיניות הספק החיצוני וכמקובל בשוק בהתאם לסוג המידע.
8.3. בעת סיום ההתקשרות עם האתר, בעל האתר יכול וישמור את פרטי המשתמש והמידע אודותיו למשך 5 שנים. במידה ומשתמש רוצה להסיר עצמו לחלוטין ממסד הנתונים ייעשה על ידי פניה מתאימה באזור צור הקשר.
8.4. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את המידע ואת פרטי המשתמשים לרבות באמצעות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן ו/או מדובר בספק חיצוני שנותן שירות לאתר. אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
8.5. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
8.6. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל ופרטי יצירת קשר אחרים/נוספים אודות המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

9. זכויות הקניין של החברה
9.1. כל הזכויות באתר פרט למידע שמועלה על ידי המשתמשים באופן שהמערכת מאפשרת הינו שייך לחברה, בין היתר- אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

10. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
10.2. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
10.3. החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

11. כללי
11.1. מעת לעת יכול ויתבצעו שדרוגים למערכת, לא תתאפשר גישה לאתר בזמן זה.
11.2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
11.3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
11.4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
11.5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
11.6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
11.7. סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.
11.8. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.